Header
Communicatiepartners
 
Menu
Content

Projecten onder andere en in alfabetische volgorde

 • ANWB    communicatiestrategie voor de promotie van de 11 titels van ANWB Media.

 • Arbeidsvoorziening – mediastrategie voor de landelijke imagocampagne van de Arbeidsbureaus.

 • Bank Nederlandse Gemeenten – communicatiestrategie corporate campagne en bekendheid-/imago-onderzoek.

 • Belastingsdienst – communicatiestrategie Belastingdienst Toeslagen voor de producten Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Zorgtoeslag.

 • Bloemenbureau Holland – collectieve bloemen en planten campagnes.

 • CBR – communicatiestrategie voor het nieuwe theorie-examen, met jongeren als speciale doelgroep.

 • CBR – communicatiestrategie voor de nieuwe Rijopleiding in Stappen.

 • CDA – verkiezingscampagne ‘Laat Lubbers z’n karwei afmaken’.

 • Floriade 1992 – communicatie- en mediastrategie voor de grootste tuinbouwtentoonstelling voor consumenten.

 • Gemeente Leiden – Hondenbeleid: communicatiestrategie met als doel het opruimen van hondenpoep door hondeneigenaars.

 • Gemeente Leiden – Milieubeleid: kennisoverdracht over alle aspecten van huisvuilafval.

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg – communicatiestrategie voor de introductie van de nieuwe Wmo.

 • General Biscuits – mediastrategie voor campagnes voor Liga.

 • Haagse Hogeschool – communicatie- en mediastrategie voor studenten- en personeelswerving.

 • HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel) – communicatiestrategie voor het bevorderen van digitale samenwerking (ketendigitalisering).

 • Hivos (ontwikkelingssamenwerking) – positionering- en conceptonderzoek.

 • ICTU – communicatiestrategie voor overheidsinstellingen, met name gemeenten, met als doel zich aan te sluiten bij DigiD, het ontwikkelen van een online toolkit voor overheidsinstellingen om met hún doelgroepen te communiceren en pre-test van de campagne.

 • ICTU – communicatiestrategie voor de InternetSpiegel, een gestandaardiseerd webbased onderzoeksinstrument voor de publieke sector over tevredenheid, werkomstandigheden en integriteit.

 • ING Bank – kwantitatief face-to-face onderzoek naar sales promotion mogelijkheden met Disney figuren.

 • Kamer van Koophandel – communicatie- en mediastrategie voor de campagne ter bevordering van de kennis van de diensten en het stimuleren van de Kamer van Koophandel als ‘eerste lijn hulpverlener’; de eerste landelijke campagne ooit van de Kamer van Koophandel.

 • Koninklijke Marechaussee – communicatie- en mediastrategie voor imago- en wervingscampagnes.

 • Lemnis Lighting – marketing en communicatiestrategie voor de (her)introductie van het merk Pharox LED-lampen.

 • LISV – communicatie- en mediastrategie om zwartwerken te reduceren, gebaseerd op het 'willen-kunnen-durven' model van prof. Robben.

 • Mediq - kwalitatief verpakkingsonderzoek diabetes producten van het merk Klinion.

 • Memisa - positionering en wervingscampagne via DRTV campagnes.

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties – communicatie- en mediastrategie campagne landelijke verkiezingen.

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – communicatiestrategie voor de invoering van het nieuwe paspoort.

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken – strategisch communicatieadvies, communicatie- en mediastrategie en kwantitatieve online effectmeting voor de campagne Nederland in Europa, een online onderzoek met een uiteindelijke deelname van ruim 124.000 mannen en vrouwen.

 • Ministerie van Economische Zaken – communicatie- en mediastrategie voor de campagne ‘Onderneem ’t maar’ ter bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

 • Ministerie van SZW – communicatiestrategie voor de introductie van de Wet Poortwachter.

 • Ministerie van SZW – communicatiestrategie, mediastrategie en conceptonderzoek voor de campagne en de vervolgcampagne regeling ‘Dienstverlening aan huis’.

 • Ministerie van WVC – communicatiestrategie voor het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem.

 • Nationale-Nederlanden – Communicatiestrategie en -activiteiten voor massamediale campagnes Corporate, Leven, Schade, Personeel en Vastgoed.

 • Nederlandse Hartstichting – conceptonderzoek en communicatie- en mediastrategie campagne Hartfalen.

 • Nederlandse Rode Kruis – ontwikkelen van een positionering met de pay off ‘Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk’, communicatie- en mediastrategie voor een imago- en wervingscampagne en kwantitatief onderzoek naar bekendheid en campagne-effecten.

 • NIGZ – communicatiestrategie voor de donorcampagne gericht op 18-jarigen.

 • Nissan Motor Nederland – mediastrategie voor alle Nissan campagnes.

 • NIZW – (her)positionering voor de ‘gefuseerde’ producten van NIZW Jeugd.

 • Novib/Gast aan tafel (ontwikkelingssamenwerking) – corporate campagnes, productcampagnes en actiemarketingcampagnes.

 • Programmaministerie Jeugd en Gezin – kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder gemeenten en burgers om de kernboodschappen vast te stellen en de communicatie naar de gemeenten en van de gemeenten naar de burgers te stroomlijnen.

 • Provincie Zuid-Holland – communicatiestrategie en conceptonderzoek voor de Provinciale Statenverkiezingen.

 • RDW – communicatie- en mediastrategie voor de wettelijke invoering van een eigen kentekenplaat voor caravans, aanhangers en opleggers.

 • RDW – communicatiestrategie voor de introductie van het nieuwe rijbewijs, met als extra doel het aantal niet-noodzakelijke omwisselingen van het oude naar het nieuwe rijbewijs te beperken.

 • Rijksvoorlichtingsdienst – introductiecampagne 06-11 alarmnummer.

 • SDU Uitgevers – communicatie- en mediastrategie voor de nieuwe uitgave van de Woordenlijst Nederlandse taal, dat nu als merk Het Groene Boekje heet (van soortnaam naar merknaam!).

 • Sogeti (zusterbedrijf van CapGemini) – communicatiestrategie voor een corporate campagne.

 • TAQA Energy – communicatiestrategie en middelen- en mediastrategie voor de Gasopslag Bergermeer.
 • Thuiszorg Rotterdam – communicatie- en mediastrategie voor de corporate campagne en themacampagnes.

 • Time Life – direct respons activiteiten - print en televisie - voor de verkoop van boeken en CD's, inclusief analyses naar response en conversie.
 • Van Ede & Partners (outplacementbureau met 110 vestigingen) –  communicatie- en mediastrategie voor een corporate campagne.

 • Verbond van Verzekeraars – imagocampagne en themacampagnes.

 • ZGW – crisiscommunicatie en communicatiestrategie voor en tijdens de fusie van een aantal zorginstellingen.